Събития

Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот (Waste EDU)

Този уебсайт е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег - ИПП Програма за трансгранично сътрудничество CCI 2014TC16I5C006 България-Македония. Този уебсайт е създаден със съдействието на Европейския Съюз. За съдържанието на тази публикация отговорност носи единствено Център за климатични промени - Гевгелия и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз, участващите държави или Управляващия орган на Програмата.