Игри

Игри

Ако искате да подобрите знанията си за правилното управление на отпадъците в ежедневието си, можете да опитате да играете някоя от игрите на линковете по-долу

 1. Recycle Roundup Help Gus to clean up the park by sorting the trash to correct bin.
  www.nationalgeographic.com
 2. The recycle it quiz Test your knowledge about recycling?
  www.westtorrens.sa.gov.au
 3. Sort the trash Sort each material into the right bin
  www.westtorrens.sa.gov.au
 4. Clean Up The River Choose an avatar, choose your mode of river transport then do your part to clean up the river.
  www.cleanup.noco2.com.au