WasteEdu в медиите

Осъществяване на обучителна и промоционална кампания по проект „WASTEEDU”

В рамките на проект „Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот - WasteEDU“, изпълняван от Съюз на производителите на екологична енергия – BG, в партньорство с Център за климатични промени – Гевгелия, Македония, се провежда широка обучителна и промоционална кампания сред образователните институции в трансграничния район на двете държави, с цел популяризиране на проекта.

Едни от основните дейности са разработване на атрактивно учебно помагало, софтуер за мобилни телефони за картографиране на незаконни сметища и доставка на оборудване за разделно събиране на отпадъци, което ще бъде предоставено безвъзмездно на училища в Област Благоевград.

Ако Вашето училище желае да се включи в кампанията и да получи безплатно оборудване, моля да се обърнете за контакт към екипа на Сдружение „СПЕЕ-BG” на телефон: 073/ 539 498 или на e-mail адрес: eco_energy07@abv.bg.