Новини

Последни Новини

Adidas пуска първите маратонки, които ще се рециклират изцяло

 • 09 юни, 2019

Германската спортна компания Adidas представи официално концепцията си за обувки, които ще бъдат 100% рециклируеми, с което може да се окаже, че изпреварва конкуренцията. През 2015 г. компанията стартира програмата си за спасение на планетата от пластмасовите отпадъци, а през настоящата година ще видим първите произведени маратонки от рециклирани отпадъци. Прочитај повеќе [+]

Център за климатични промени – Гевгелия организира еднодневно събитие за честването на Световния ден на околната среда

 • 06 юни, 2019

По повод, Център за климатични промени – Гевгелия организира еднодневно събитие в община Гевгелия, в рамките на което се проведе шествие в подкрепа опазване качеството на въздуха. Участие в шествието взеха 50 деца от JОУДГ „Детска радост”. Шествието се проведе в центъра на гр. Гевгелия, където най-малките шестваха с банери и изпълняваха песни с послания за чиста околна среда. Прочитај повеќе [+]

Отбелязване на Световния ден на околната среда

 • 30 Май, 2019

Световният ден на околната среда е най-значимото събитие, насочено към опазване на околната среда, което се отбелязва всяка гоина на 5 юни. Събитието предоставя възможност за насърчаване на хората по света за проявяване на отговорно отношение в сферата на опазването и подобряване качеството на околната среда. Прочитај повеќе [+]

ЕС окончателно забранява пластмасата за еднократна употреба от 2021 г.

 • 27 Май, 2019

Ограничава се употребата на най-често срещаните замърсители по европейските плажове. Съветът на ЕС гласува днес по-строги правила относно употребата на пластмасови изделия за еднократно ползване. Новите правила забраняват употребата на пластамасови изделия, които имат заместители. Прочитај повеќе [+]

На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

 • 22 Май, 2019

Темата за тази година е „Нашето биологично разнообразие, нашата храна, нашата здраве“. Целта е вниманието да се фокусира върху биологичното разнообразие като основа за нашата храна и здраве и като ключов катализатор за трансформиране на хранителните системи и подобряване на човешкото здраве. Темата има за цел още да увеличи осведомеността за това, че храненето, системите на хранене и здравето зависят от биологичното разнообразие и здравите екосистеми. Прочитај повеќе [+]

Редовно използване на оборудването за правилно събиране и избор на отпадъци

 • 30 Април, 2019

След доставката на специализираното оборудване за разделно събиране на отпадъци, учители и ученици от ОУ „Братя Миладинови” – с. Конарско, събират употребени батерии в тубите, предназначени за събиране на батерии и често почистват училищното пространство, особено в дни като „Посрещането на пролетта”, „Денят на Земята” и „Денят на околната среда“. Прочитај повеќе [+]

Отбелязан Денят на Земята (22 април)

 • 23 Април, 2019

Денят на Земята (22 април) беше отбелязан и от XI ОУ "Христо Ботев" – град Благоевград с презентация относно опазване на чиста планета, интересни и забавни викторина и изложба по темата, подготвени за възпитаниците на училището. Основната цел на мероприятието бе да насочи вниманието на децата да запазят и да се почувстват отговорни за настоящото и бъдещото състояние на Природата. Прочитај повеќе [+]

Селектиране на отпадъци – защо е необходимо да се селектират отпадъците?

 • 03 Април, 2019

Неправилното управление на е-отпадъци означава, че общността и околната среда ще продължат да плащат цената за токсичния и неефективен дизайн на производителите на електроника. Например, голяма част от количеството отпадъци приключва в депата, където може да причини изтичане на опасни вещества, изпарения от живак или възпламеняване на пожари, които от своя страна причиняват замърсяване на атмосферата и остатъци от токсичен прах. Прочитај повеќе [+]

Партньорските организации СПЕЕ-BG и ЦКП - Гевгелия проведоха работна среща, сьстояла се в гр. Скопие – Република Северна Македония

 • 30 януари, 2019

След успешното изпълнение на проект “Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот (WasteEDU“) по Първата покана за набиране на проектни предложения в рамките на ИНТЕРРЕГ – ИПП трансгранична програма България-Македония, CCI Номер 2014TC16I5CB006, представители на партньорските организации СПЕЕ-BG и ЦКП - Гевгелия проведоха работна среща, сьстояла се на 26 януари 2018 г., в гр. Скопие – Република Северна Македония. Основен акцент на срещата беше оценка на изпълнения проект и перспективи за бъдещо сътрудничество Прочитај повеќе [+]

ЦКП и СПЕЕ-BG разработват съвместно проектно предложение, предназначено за кандидатстване по Втората покана за набиране на предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Македония

 • 30 Май, 2018

В периода февруари – май 2018 г., екипът на Съюз на производителите на екологична енергия – BG и Център за климатични промени – Гевгелия, работиха в тясно сътрудничество по разработването на проект с наименование „Съвместен механизъм за превенция на риска и управление на бедствия от земеделски дейности в трансграничния регион” – AgriWaste. Прочитај повеќе [+]

Покана да участвате в заключителната конференция на проект „Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот” - „WasteEDU“

 • 29 Ноември, 2017

СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ – BG” (СПЕЕ – BG) има удоволствието да ви покани да участвате в заключителната конференция на проект „Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот” (с акроним „WasteEDU“). Проектът е съвместна инициатива на СПЕЕ – BG и "Център за климатични промени - Гевгелия" от Република Македония, която се реализира с подкрепата на Европейския съюз, и има за цел да повиши информираността и познанията на младите хора за опазването на околната среда, чрез активното участие в дейности, свързани с управлението, намаляването и рециклирането на отпадъци. Прочитај повеќе [+]

Проведено Зелено училище за управление на отпадъците, в гр. Добринище

 • 31 октомври, 2017

В периода 27 – 29 октомври 2017 г., в гр. Добринище, се проведе Зелено училище за управление на отпадъците под надслов „Ние уважаваме живота“ и работилница „Творим от ненужното“, предназначени за ученици от основното образование на трансграничния регион на България и Македония, на възраст от 10 до 15 години. Сред основните цели на зеленото училище бе повишаване осведомеността и познанията на учениците относно ефективното управление на отпадъците. Инициативата насърчава съвместните усилия в тази насока и възпитаване на екологосъобразно отношение и практики сред младото и подрастващо поколение в региона. Прочитај повеќе [+]

Тридневно Зелено Училище в България, 27-29 октомври 2017 г.

 • 25 Октомври, 2017

В периода 27 – 29 октомври 2017 г., в гр. Добринище, ще се проведе Зелено училище за управление на отпадъците под надслов „Ние уважаваме живота“, предназначено за ученици от основното образование на трансграничния регион на България и Македония, на възраст от 10 до 15 години. Събитието се организира като част от дейностите по проект „Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот - WasteEDU“, който се изпълнява от „Съюз на производителите на екологична енергия – BG“, в партньорство с „Център за климатични промени – Гевгелия“, в рамките на ИНТЕРРЕГ - ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония. Read More [+]

Устойчиво управление на битовите отпадъци

 • 14 Септември, 2017

Н364 млн. лв. са насочени към общините в областта на управлението на отпадъците по оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г.". Със средствата ще се финансират мерки за подготовка, повторна употреба и рециклиране, предварително третиране и оползотворяване на отпадъците, изграждане на анаеробни и компостиращи инсталации за биоразградими отпадъци. Очаква се изпълнението на проектите да осигуридопълнителен капацитет за рециклиране и предварително третиране от 134 434 тона годишно, което ще допринесе за постигане на заложената в оперативната програма цел - намаляване на депонирането на битовите отпадъци с 12.27%. До момента по ОПОС 2007 - 2013 са изградени 11 инсталации за компостиране, които са в рамките на новите регионални депа. Read More [+]

5 юни - Световен ден за опазване на околната среда

 • 5 юни, 2017

На 5 юни отбелязваме Световния ден за опазване на околната среда - инициатива на ООН, превърнала се в глобална платформа за обществен диалог и сътрудничество между над 143 държави по света по въпроси, свързани с опазването на околната среда, глобалното затопляне, устойчиво потребление на населението, престъпления срещу дивата природа и др.

Светният ден на околната среда е най-голямото ежегодно събитие, насърчаващо и подкрепящо екологични иницитиативи. За първи път той е провъзгласен от Общото събрание на ООН през 1972 г., като оттогава досега, държавите и организациите, членуващи в ООН организират и провеждат различни мероприятия, подкрепящи стремежа за опазване и подобряване състоянието на околната среда... Read More [+]

Проведен Дискусионен форум за управление на отпадъците в трансграничния регион – недостатъци в образованието на младото поколение

 • 15 Май, 2017

На 12 и 13 май 2017 г., в Струмица, Македония, Център за климатични промени – Гевгелия организира двудневен дискусионен форум на тема “Управление на отпадъците в трансграничния регион – недостатъци в образованието на младото поколение”. Участие във форума взеха повече от 60 представители на образователни институции, общини и граждански организации от Югоизточния регион в Македония и Област Благоевград - България. По време на събитието участниците имаха възможност да обсъдят текущото състояние и тенденции в управлението на отпадъците в трансграничните региони, основните проблеми и пречки, както и перспективи ...Read more [+]

Център за климатични промени – Гевгелия организира образователен форум за управление на отпадъците в трансграничня регион

 • 10 Май, 2017

Центърът за климатични промени-Гевгелия организира Дискусионен форум на тема: “Управление на отпадъците в трансграничния регион – недостатъци в образованието на младото поколение”. Каним всички заинтересовани страни, работещи в областта на образованието и опазването на околната среда да заповядат на форума. Поканата и програмата за събитието могат да бъдат изтегледни от тук... Read more [+]

Център за климатични промени-Гевгелия страртира информационна кампания за популяризиране на проект „Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот - WasteEDU“

 • April 11, 2017

Основната цел на проекта е да се насърчи трансграничното сътрудничество между обществото и институциите за съвместно разрешаване на екологични проблеми, свързани с управлението на отпадъците и предотвраяване на замърсяването в пограничната зона, осигурявайки по-добро качество на живот в региона. Информационната кампания обхваща всички общини в Югоизточния планов регион в Македония и ще включва ученици от основното образования на възраст от 6 до 15 години, различни граждански организации, както и МСП, работещи в сферата на...Read more [+]