Новини

Тридневно Зелено Училище в България, 27-29 октомври 2017 г.

25 Октомври, 2017

В периода 27 – 29 октомври 2017 г., в гр. Добринище, ще се проведе Зелено училище за управление на отпадъците под надслов „Ние уважаваме живота“, предназначено за ученици от основното образование на трансграничния регион на България и Македония, на възраст от 10 до 15 години.

Събитието се организира като част от дейностите по проект „Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот - WasteEDU“, който се изпълнява от „Съюз на производителите на екологична енергия – BG“, в партньорство с „Център за климатични промени – Гевгелия“, в рамките на ИНТЕРРЕГ - ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония.

Провеждането на мероприятието е насочено към осигуряване прякото участие на учениците от пограничния регион в практическите дейности на проекта, свързани с опазване на околната среда, както и повишаване на осведомеността и познанията им относно ефективно управление на отпадъците. Инициативата насърчава съвместните усилия в тази насока и възпитаване на екологосъобразно отношение и практики сред младото и подрастващо поколение в региона. По време на зеленото училище, участниците ще дискутират въпроси, свързани с управлението на отпадъците, опазването на околната среда и постигане на по-добро качество на живот, използвайки различни интерактивни методи, като презентации, обучителни филми, творчески дейности и дейности сред природата. Зеленото училище е прекрасна възможност за учениците едновременно за научаване на нови неща, преоткриване и затвърждаване на собствените си способности и талант, развиване на умения, творческо мислене и колективна работа, забавление и създаване на нови приятелства в различна среда от класната стая.

Приложено, можете да се запознаете с програмата на зеленото училище.

Повече информация за проекта, проектните инициативи и интересни новини по темата, можете да намерите на настоящата интернет страницата, и на официалната Facebook страница на проекта.