Новини

Партньорските организации СПЕЕ-BG и ЦКП - Гевгелия проведоха работна среща, сьстояла се в гр. Скопие – Република Северна Македония

30 януари, 2019


След успешното изпълнение на проект “Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот (WasteEDU“) по Първата покана за набиране на проектни предложения в рамките на ИНТЕРРЕГ – ИПП трансгранична програма България-Македония, CCI Номер 2014TC16I5CB006, представители на партньорските организации СПЕЕ-BG и ЦКП - Гевгелия проведоха работна среща, сьстояла се на 26 януари 2018 г., в гр. Скопие – Република Северна Македония. Основен акцент на срещата беше оценка на изпълнения проект и перспективи за бъдещо сътрудничество.

По време на срещата представителите на двете организации обсъдиха няколко проектни идеи за кандидатстване в партньорство по Втората покана за набиране на проектни предложения и по този начин да затвърдят дългогодишното си сътрудничество в сферата на опазването на околната среда. В резултат на срещата бе одобрена конкретна проектна идея, като бе взето решение за разработване и изпълнение на проект, който да надгради двата предходни изпълнении в партньорство между двете организации проекти, както и да повиши вниманието по други значими и актуални теми в рамките на приоритетна ос „Околна среда“.