Новини

Център за климатични промени-Гевгелия страртира информационна кампания за популяризиране на проект „Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот - WasteEDU“

11 Април, 2017

Основната цел на проекта е да се насърчи трансграничното сътрудничество между обществото и институциите за съвместно разрешаване на екологични проблеми, свързани с управлението на отпадъците и предотвраяване на замърсяването в пограничната зона, осигурявайки по-добро качество на живот в региона. Информационната кампания обхваща всички общини в Югоизточния планов регион в Македония и ще включва ученици от основното образования на възраст от 6 до 15 години, различни граждански организации, както и МСП, работещи в сферата на управлението на отпадъците. Също така, в проекта е предвидено безвъзмездното предоставяне на специализирано оборудване за разделно събиране на отпадъци - 2 комплекта кошчета за отпадъци (всеки комплект ще се състои от 4 отделни кошчета с различен цвят за събиране на различни видове отпадъци – стъкло, хартия, пластмаса и отпадъци от електрическо и електронно оборудване), две туби за събиране на отпадъчни батерии и 50 бр. щипки за събиране на отпадъци.

В рамките на проекта ще бъде разработено Android приложение за мобилни телефони за картографиране на незаконни депа и други замърсени зони в погранични регион, съвместна обучителна програма за управление на отпадъци, предназначена за ученици, както и учебно помагало „Кръговрат на отпадъците“.