Новини

ЦКП и СПЕЕ-BG разработват съвместно проектно предложение, предназначено за кандидатстване по Втората покана за набиране на предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Македония

30 Май, 2018


В периода февруари – май 2018 г., екипът на Съюз на производителите на екологична енергия – BG и Център за климатични промени – Гевгелия, работиха в тясно сътрудничество по разработването на проект с наименование „Съвместен механизъм за превенция на риска и управление на бедствия от земеделски дейности в трансграничния регион” – AgriWaste. Проектното предложение беше предназначено за кандидатстване по Втората покана за набиране на предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Македония, CCI Номер 2014TC16I5CB006. След публикуване на окончателните резултати на одобрените за финансиране проекти, проект AgriWaste бе класиран в списъка на резервите.

СПЕЕ-BG и ЦКП-Гевгелия са амбицирани и мотивирани да продължават да развиват сътрудничеството и взаимодействието си по разработване и осъществяване на инцииативи и проекти, свързани с опазването на околната среда и климата, превенцията на отпадъците, внедряването и употребата на ВИ на енергия, повишаването на ЕЕ и др.