Училища от България

Училища от България

Въз основа на предварително зададени критерии, са избрани следните училища от България (Област Благоевград):

 1. ОУ "Димитър Талев" - гр. Благоевград
 2. ОУ "Димитър Благоев" - гр. Благоевград
 3. СУ „Иван Вазов“ - гр. Благоевград
 4. ОУ "Христо Ботев" - гр. Благоевград
 5. СУ "Неофит Рилски" - гр. Банско
 6. СУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" - гр. Разлог
 7. СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Якоруда
 8. ОУ "Братя Миладинови" - с. Конарско
 9. ОУ "Христо Ботев" - гр. Сандански
 10. СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Крупник
 11. ОУ "Гоце Делчев" - гр. Петрич