Игри

Игри

Ако сакате да го подобрите вашето знаење за правилно управување со отпадот во вашиот секојдневен живот, можете да се обидете да играте било која од игрите достапни на линковите подолу ....Забавувајте се!

 1. Recycle Roundup Help Gus to clean up the park by sorting the trash to correct bin.
  www.nationalgeographic.com
 2. The recycle it quiz Test your knowledge about recycling?
  www.westtorrens.sa.gov.au
 3. Sort the trash Sort each material into the right bin
  www.westtorrens.sa.gov.au
 4. Clean Up The River Choose an avatar, choose your mode of river transport then do your part to clean up the river.
  www.cleanup.noco2.com.au