Новости

Се организира форум за управување со отпад во прекуграничниот регион

10 Мај, 2017

Здружението на граѓани „Центар за климатски промени“ – Гевгелија на 12 и 13 Мај “ во Хотел Есперанто, Струмица ќе организира дводневен форум на тема „Управување со отпад во прекуграничниот регион – недостатоци во образованието кај младите генерации. На форумот се поканети сите заинтересирани страни кои работат на полето на едукација на најмладите и во областа со заштита и унапредување со животната средина.

Поканата и агендата можете да ги преземете тука