Училишта од Бугарија

Училишта од Бугарија

Врз основа на претходни критериуми следните училишта од Бугарија (Благоевград Регион) се одбрани да бидат дел во проектот:

 1. ОУ "Димитар Талев" - Благоевград
 2. ОУ "Димитар Благоев" - Благоевград
 3. СУ „Иван Вазов“ - Благоевград
 4. ОУ "Христо Ботев" - Благоевград
 5. У "Неофит Рилски" - Банско
 6. СУ "Браќа Петар и Иван Каназиреви" - Разлог
 7. СУ "Св. Кирил и Методиј" - Јакоруда
 8. ОУ "Браќа Миладиновци" - с. Конарско
 9. ОУ "Христо Ботев" - Сандански
 10. СОУ "Свети Кирил и Методиј" - Крупник
 11. ОУ "Гоце Делчев" - Петрич