Подржувачи

Следните општини во Македонија го подржуваат проектот: