WasteEdu в медиите

Управление на отпадъците в трансграничния регион – пропуски в образованието на младото поколение”

На 12-13 май 2017 г., в Струмица, Македония, ще се проведе двудневен Дискусионен форум на тема „Управление на отпадъците в трансграничния регион – пропуски в образованието на младото поколение“.

Събитието се организира като част от дейностите по проект „Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот - WasteEDU“, който се изпълнява от Съюз на производителите на екологична енергия – BG с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез ИНТЕРРЕГ - ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония.

Основната цел на форума е да бъдат обсъдени настоящите тенденции, предизвикателства, недостатъци и пропуски в образователния процес по отношение управлението на отпадъци и опазването на чиста околна среда.

Участници в Дискусионния форум ще бъдат представители от началното и основно образование, неправителствени организации, работещи с ученици и млади хора, фирми и организации, ангажирани по въпросите за околната среда, представители на националната и местната власти и други.

Всички заинтересовани страни могат да заявят своето желание за участие 10/05/2017 г. на телефон: 073/ 539 498 или на e-mail адрес: eco_energy07@abv.bg.